Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Тема. Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства.

Мета: показати, як художнє слово поета виразило протест народу проти колонізації України та ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; розвивати вміння учнів сприймати художній твір цілісно, в єдності змісту й форми; виховувати почуття патріотизму, любов до України.

Обладнання; ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

1. Схарактеризувати поетичну творчість Шевченка періоду «Трьох літ».

2. Перевірка письмового завдання.

3. Зробити аналіз будь-якої поезії цього періоду.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Бесіда з учнями.

1) Що таке гумор? Наведіть приклади.

2) Що таке сатира? У чому різниця між гумором і сатирою?

3) Наведіть приклади творів, де використано засоби гумору і сатири.

2. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.

1) Поема «Сон» — свідчення великої громадянської сміливості Шевченка.

2) Композиційний засіб зображення дійсності.

3) Правда про суспільство зла й насильства.

4) Зображення персонажів твору засобами сатири.

5) Жанрові особливості поеми.

2. Словникова робота.

Сарказм (від грецьк. — терзання, розривання м'яса) — гнівна, дошкульна насмішка, найвищий ступінь іронії.

3. Бесіда з учнями.

1) Чому Шевченко не змалював у поемі образи реально, а надав їм радше фантастичних контурів сонних примар?

2) Чому поет не обрав для свого твору, скажімо, такої форми, як щоденник, дорожні нотатки, спогади?

4. Стислий переказ твору.

5. Бесіда з учнями за текстом твору.

1) Який образ кріпацького села постає у вашій уяві після прочитання поеми?

2) З якою метою подає автор сцени столичного життя?

3) Які почуття вклав поет у твір? (Біль, гнів, обурення, тугу.) Доведіть свою думку посиланням на текст.

4) У чому вбачає Шевченко причину народного горя та кривди?

5) Чи обмежується він лише розвінчанням царського режиму, зображенням трагічних наслідків поневолення України?

6) З якою метою автор вводить образи земляків-українців?

7) Чи справедливо відзначала критика, що цим твором автор показав себе поетом «наскрізь національним»? Доведіть свою думку.

8) У чому полягає основний конфлікт поеми?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Творче завдання.

Знайти в тексті та проаналізувати епізоди, в яких поет згадує земляків-українців, поміркувати над питанням: «Який образ України і українців постає у вашій уяві після прочитання поеми «Сон»? (Відповідь записати в зошит.)

2. Усне опитування. (Див. додаток до уроку № 38.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 230 — 238, хрестоматія [50, с. 315 — 325], дати відповіді на питання з підручника і вивчити напам’ять уривок з поеми «Сон» (на вибір); хрестоматія [48, с. 308 — 314]. Прочитати поему Т. Шевченка «Єретик».

Додаток до уроку № 38

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ПОЕМИ «СОН»

(Запитання та завдання до теми)

1. Якою бачив Україну ліричний герой поеми «Сон»? Які художні засоби допомагають розкрити його внутрішній стан?

2. Як досягає поет майстерного зображення картин страждання народу в кріпосницькій неволі? (Початок поеми «Сон».)

3. Розкрити зміст ліричного відступу-звернення Шевченка до поезії від слів: «Лети ж, моя думо…» до слів: «… трупом землю криє».

4. Які думки і почуття викликає у вас зображення в поемі Сибіру?

5. Що таке сарказм? Розкрийте це поняття на прикладі Шевченкової характеристики придворного панства.

6. Як ставився автор поеми до самодержавців? Підтвердіть свою думку рядками поеми.

7. Розкрийте алегорію сцени перетворення царя-ведмедя на жалюгідне кошеня.

8. Що спільного в ідейно-художньому змісті поеми «Сон» і віршів «Якби ви знали, паничі…», «І виріс я на чужині…»?

9. Як відтворює поет красу українського пейзажу в першій картині поеми? Яка його роль у розкритті головної думки твору?

10. Чому Шевченко вибрав форму сну для відтворення кріпосницької дійсності?

11. З уривка від слів «А братія мовчить собі…» до кінця вступу випишіть тропи та риторичні фігури. Яка їх роль у розкритті ідейного змісту поеми?

12. Випишіть з опису природи в поемі персоніфікації і порівняння. Розкрийте їх роль.

13. Опишіть сибірський пейзаж (картина друга поеми). Яка його роль у творі?

14. Кого називає поет «царем волі»? Змалюйте цей образ.