Українська література - статті та реферати 2023

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Особливості моделювання художнього світу в казках Е. Андієвської

Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру

Традиційне і нове в мовотворчості Емми Андієвської - прозаїка

Відома - невідома Емма Андієвська (з досвіду особистого спілкування)

Національний міфосвіт поезії Емми Андієвської

Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської

Домінантні риси сюрреалістичної поетики Е. Андієвської

Поетика сонетів Емми Андієвської: філософський образ світу

Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру

Лірика Івана Андрусяка: еволюція художнього стилю

Хронотоп дитячих повістей Івана Андрусяка

Гра хронотопів у повісті Івана Андрусяка «Вісім днів із життя бурундука»

Шевченкіана Олександра Афанасьєва-Чужбинського

Олександр Афанасьєв-Чужбинський і Тарас Шевченко: реконструкція історії взаємин

Афанасьєв-Чужбинський

Фольклорні засоби образності в поезії О. С. Афанасьєва-Чужбинського

Біографізм творів Василя Бондаря та Івана Багмута

Іван Багмут: тематичний спектр та світоглядні орієнтири

Поетично-духовні параметри творів І. Багмута

Поетично-духовні параметри творів І. Багмута

Поетично-духовні параметри творів І. Багмута

Поетично-духовні параметри творів І. Багмута

Поетично-духовні параметри творів І. Багмута

Поетично-духовні параметри творів І. Багмута

Відродження візуальної поезії в сучасній українській літературі

Відродження візуальної поезії в сучасній українській літературі

Особливості поетичного доробку Є. Маланюка

«Щоденник» Довженка - хроніка трагічних подій

Основні мотиви лірики Ліни Костенко

Основні проблеми і художня своєрідність творчості В. Шевчука («Дім на горі»)

Постмодерні ознаки романів Ю. Андруховича («Рекреації»)

Відродження української літератури 20-х років ХХ століття

Естетичні пошуки українських поетів 20-х років ХХ століття

Драматургія і театр

Художні обрії української прози

Євген Плужник (1898 - 1936)

Володимир Свідзинський (1885 - 1941)

Валер'ян Підмогильний (1901 - 1937)

«Празька школа» поетів

Юрій Клен (1891 - 1947)

Євген Маланюк (1897 - 1968)

Іван Багряний (1907 - 1963)

Страшний документ доби

Андрій Малишко (1912 - 1970)

Поети «Нью-Йорської групи»

У річищі гуманізму

Гомодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір»

Літературознавство як наука

Зв'язок літературознавства з іншими науками

Становлення літератури як прагматичних текстів і феномену красного письменства. Термінологічне наповнення дефініції «література»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41