Українська література - статті та реферати 2022

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40

Ідейно-тематичний та композиційний зв'язок повістей Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»

Панорама пореформеного села у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»

Зображення життя селян у повісті І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря»

Показ селянського життя, художня переконливість у розкритті трагедії людини в повісті І. Нечуя-Левицького «Бурлачка»

Аспекти життя селянства у творі І. Нечуя-Левицького «Дві московки»

Реалістичний характер творчості Панаса Мирного

Роман Панаса Мирного «Повія» як епопея народного життя на Україні кінця ХІХ ст.

Композиційно-сюжетна структура та глибина дослідження соціальних процесів у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Перша п'єса Марка Кропивницького «Дай серцеві волю, заведе в неволю»: традиції і новаторство, мелодраматичність та етнографізм. Соціальний зміст п'єси «Глитай або ж Павук»

Оригінальність п'єси М. Старицького «Талан». Психологічність зображення характеру головного персонажа

Проблематика п'єси Михайла Старицького «Не судилось»

Ідейно-тематичний зміст п'єси М. Старицького «За двома зайцями». Засоби сатиричного зображення у творі

Проблематика п'єси Михайла Старицького «Маруся Богуславка»

Художній зміст п'єси І. Тобілевича «Сто тисяч». Своєрідність конфлікту твору, засоби творення характерів

Морально-етична проблематика п'єси І. Тобілевича «Хазяїн»

П'єса І. Тобілевича «Хазяїн»: життєва основа, морально-естетична проблематика, особливості образної системи та жанрової специфіки

Історична трагедія І. Тобілевича «Сава Чалий»: джерела твору. Співвідношення романтичного та реалістичного у п'єсі

Характеристика поетичного доробку Івана Франка

Основні мотиви поезії Івана Франка

Складність культурологічного змісту збірки Івана Франка «Зів'яле листя»

Тематично-ідейний зміст збірки Івана Франка «З вершин і низин»

Філософський зміст поем Івана Франка «Мойсей», «Смерть Каїна»

Проблема сенсу людського буття у поемах Івана Франка «Іван Вишневий», «Смерть Каїна»

Характеристика прозового доробку Івана Франка

Новаторство Івана Франка у прозі (на матеріалі прочитаних творів)

Особливості прози Івана Франка. Новаторство письменника у прозових творах

Характеристика драматургічного доробку Івана Франка

Майстерність Івана Франка у п'єсі «Украдене щастя»: особливості композиційної будови, морально-етична проблематика, засоби творення характерів

Художнє вираження психологічної та міфологічної тематики у прозі Івана Франка («Сойчине крило», «Терен у нозі»)

Аналіз віршів

Своєрідність методики викладання української літератури як науки, її складові частини і джерела розвитку

Зв'язок методики вивчення української лтератури із суміжними науками

Завдання вивчення української літератури в школі. Зміст і структура шкільного курсу української літератури

Підручники і навчальні посібники з української літератури

Жанрові особливості драматичних творів, сприймання їх школярами

Етапи роботи над драматичним твором. Організація читання драматичних творів

Аналіз драматичного твору

Методичні прийоми роботи над драматичним твором у школі

Твори споріднених галузей мистецтва на уроках української літератури

Специфіка використання міжпредметних зв'язків на уроках української літератури

Особливості компаративного вивчення шкільного курсу української літератури

Основні етапи літературного розвитку школярів

Молодший підліток як читач

Особливості літературного розвитку школярів старшого підліткового віку

Літературний розвиток старшокласників

Позакласна робота у системі літературної освіти учнів. Форми позакласної роботи

Літературні гуртки в школі, їх типи

Шкільний літературний музей, специфіка його роботи

Завдання навчального предмету «українська література» в школі

Літературні ігри як методичний засіб активізації навчального процесу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.