Українська література - статті та реферати 2022

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Суб'єктивний чинник у ліриці

Видові варіації лірики

Драма в історичному розвитку

Зовнішні та внутрішні ознаки драматичних текстів

Антична теорія трагедії. Обов'язкові елементи трагедії за Аристотелем

Теоретична еволюція концепту «катарсис». Катартична дія мистецтва

Драма як літературний рід ділиться на три основні види: власне драму, трагедію і комедію

Особливості часу і простору в ліриці

Особливості часу і простору в драматургії

Циклічна, лінійна та релятивна концепції часу в художній літературі

Специфіка віршованої мови

Основні системи віршування

Рими. Види рим, способи римування. Верлібр

Способи утворення строфи

Трагедія, комедія, драма

Погляди Арістотеля, Н. Буало, Е. Лессінга на драму

Міжродові системи

Поняття «текст», «твір» в інтерпретації Р. Барта

Історичний характер розвитку літератури. Поняття про художній прогрес

Зовнішні і внутрішні фактори розвитку літературного процесу

Автор і читач як суб'єкти літературного процесу

Стадіальний розвиток літератури. Літературний напрям, течія, стиль

Традиції і новаторство в літературі

Бароко в літературі, його особливості й історична доля

Класицизм, його основні принципи. Поділ жанрів на «високі» й «низькі»

Романтизм. Основні особливості та історична доля

Реалізм, основні його риси

Модернізм. Основні течії модернізму

Постмодернізм як мистецьке явище

Літературознавство як наука. Предмет, об'єкт та завдання літературознавства

Українське літературознавство ХІХ ст. Внесок Пантелеймона Куліша

Сюжет і фабула літературного твору

Конфлікт художнього твору

Літературознавство як наука та її зв'язок з іншими фундаментальними науками

Українське літературознавство ХІХ ст. і Михайло Драгоманов

Сожет літературного твору

Композиція художнього твору

Літературознавство як наука. Основні літературознавчі дисципліни

Іван Франко як літературознавець

Внутрішня форма художнього твору

Віршування. Силабічне віршування

Літературознавство як наука. Допоміжні літературознавчі дисципліни

Українське літературознавство початку ХХ ст. М. Грушевський, С. Єфремов

Система образів художнього твору

Силаботонічне віршування

Літературознавство в античному світі. Платон та Аристотель як літературознавці

Період «Розстріляного Відродження» та українське літературознавство

Система образів художнього твору. Оповідач

Рима. Види рим

Літературознавство в античному світі. «Поетика» Арістотеля як перша системна літературознавча праця

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.