Українська література - статті та реферати 2023

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Мовна ситуація в Київській Русі: лінгвістичний аспект дослідження

Науковий стиль староукраїнської літературної мови XVI — XVII ст.

Лінгвістична характеристика полемічних текстів староукраїнської літературної мови другої половини XVI — першої половини XVII століття

Тарас Шевченко в історії української літературної мови. Народнопоетичний і старокнижний складники Шевченкової мови. Семантико-стилістичні трансформації церковнослов’янізмів у мовотворчості Тараса Шевченка

Типи уроків з української мови. Позакласна робота вчителя-україніста

Поняття зв’язного мовлення в лінгводидактиці. Диктанти та перекази

Діалектологія як наукова галузь лінгвістичного знання: проблематика, методи дослідження. Характеристика діалектних одиниць української мови

Система функціональних стилів української літературної мови та їх культурно-історична еволюція (загальна характеристика)

Поняття функціонального стилю. Функціональні стилі сучасної української літературної мови

Жанрова диференціація функціональних стилів

Загальна характеристика розвитку української літератури межі ХІХ — ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму на початку ХХ ст.

Зародження модернізму в українській літературі

Імпресіонізм як стильова течія у мистецтві межі століть. Своєрідність українського імпресіонізму

Експресіонізм як вияв авангардизму, його специфіка

Відмінність неоромантизму зламу століть від романтизму ХІХ ст., його український варіант

Відмінність неоромантизму зламу століть від романтизму ХІХ ст., його український варіант

Народницькі настрої у творчості М. Коцюбинського («На віру», «Ціпов’яз», «П’ятизлотник»)

Реалістичність, етнографічний колорит новел молдавсько-кримського циклу М. Коцюбинського («Для загального добра», «Пе-коптьор» та ін.)

Тема революції 1905 р. у творчості М. Коцюбинського («Сміх», «Він іде», «Persona grata», «Невідомий», «Подарунок на іменини»). Художні особливості новел

Ідейно-художній аналіз новели М. Коцюбинського «Intermezzo». Проблема ставлення митця до дійсності, його обов’язку перед собою. Імпресіоністичність стилю

Крах народницьких ілюзій, еволюція творчого методу М. Коцюбинського у новелах 1900-х рр. («Лялечка», «Дорогою ціною», «Цвіт яблуні»)

Новаторство М. Коцюбинського в зображенні «сільських настроїв» у повісті «Fata morgana»: реалістична основа твору, образна система, соціально-політична проблематика, психологічність оповіді

Етнографічна основа, національний колорит, міфологізм повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Василь Стефаник — майстер соціально-психологічної новели

Трагічне звучання теми рекрутчини у новелах В. Стефаника «Виводили з села», «Стратився». Художні особливості творів

Ідейно-художній аналіз новели В. Стефаника «Новина»

Соціально-психологічна новела В. Стефаника «Камінний хрест». Символіка, експресивність стилю

Тема бунтарства у новелі В.Стефаника «Палій»; трагічно-ліричне звучання новели «Кленові листки»

Символіка, національно-визвольна ідея, патріотичний пафос новел «Марія» і «Сини» В. Стефаника

Змалювання тяжкого селянського життя у творах А.Тесленка («Хуторяночка», «За пашпортом» та ін.)

Викриття лицемірства духовенства в оповіданнях А.Тесленка («Любов до ближнього», «У схимника»)

Ідейно-художні особливості повісті А.Тесленка «Страчене життя»

Зображення тяжких умов життя сільських учителів у прозі С.Васильченка. Внутрішнє розкріпачення селян в оповіданні С.Васильченка «Мужицька арихметика»

Соціальний конфлікт у повісті «Талант» С.Васильченка. Драматична доля Тетяни. Художні особливості твору

Повість «Людина» — етапний твір у художній спадщині О. Кобилянської: проблематика, образ Олени Ляуфлер, художні особливості

Проблема права людини на вибір життєвого шляху, на щастя, ніцшеанські мотиви в повісті О. Кобилянської «Царівна». Образ Наталки Веркович

Жанрово-тематичне розмаїття малої прози О. Кобилянської («Банк рустикальний», «Valse melancolique», «Битва»)

Романтика високих почуттів у повісті О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала». Образи Тетяни, Настки, Гриця, його матері Маври

Проблематика та художня своєрідність повісті О.Кобилянської «Земля»

Багатопроблемність малої прози О.Кобилянської

Модернізм молодомузівців як перехідне явище між раннім неоромантизмом і символізмом. Тематичне оновлення поезії

Естетична парадигма поетичної творчості Б. Лепкого: основні збірки, мотиви, художня своєрідність лірики

Художня своєрідність історичної прози Б. Лепкого

Особливості творчого методу В. Винниченка

Новаторство В.Винниченка у художньому вирішенні теми села («Біля машини», «Голод», «Солдатики!», «На пристані»)

Роман В.Винниченка «Сонячна машина» як зразок пригодницько-антиутопічного жанру. Образна система, художні особливості

Новаторство «драми ідей» у модерній концепції В. Винниченка

Сатиричне викриття лібералізму («Малорос-європеєць») та радикального українофільства («Уміркований» та «щирий»). Художні особливості оповідань В.Винниченка

Тема «інтелігенція і народ» у прозі В. Винниченка («Студент», «Зіна», «Момент»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41