Українська література - статті та реферати 2022

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40

Рима, її роль у вірші

Строфа, види строф

Складна строфіка: терцини, октава, тріолет, строфа «Енеїди», Рондель, сонет

Народне віршування

Тонічна система віршування

Білі вірші. Вільний вірш

Роди, жанри, жанрові різновиди художньої літератури

Епос, його особливості. Жанри та жанрові різновиди епосу

Лірика, ліричні жанри

Драматургія та її особливості, основні жанри

Проблема художнього стилю

Психологізм художнього твору

Принципи аналізу літературного твору

Літературознавчий процес

Художній метод, напрям, течія, школа

Основні літературні напрями

Основні положення статті І. Я. Франка «Із секретів поетичної творчості»

Українська давня література періоду Київської Русі XI—XIV ст.

Бароко кінець ХVІ - ХVІІІ ст.

Література першої половини ХІХ століття

Романтизм

Література другої половини XIX століття

Українська література кінця XIX - початку XX століття

Українська література першої половини XX ст. (з 20-х до 50-х років)

Сучасна «Молода» українська література (90-ті рр. XX ст.)

Сучасна «Молода» українська література (90-ті рр. XX ст.)

Методика викладання української літератури

Основні етапи роботи над художніми творами у школі

Література як вид мистецтва

Літературний твір

Літературні роди і види

Літературні напрями і течії

Основи віршування

Культурно-стильовий підхід до вивчення мистецтва. Українська література в контексті європейського руху стильових систем: схожість і відмінність розвитку

Перекладна й оригінальна література Київської Русі. Орнаментальний та монументальний стиль в літературі середньовіччя

«Слово о полку Ігоревім» - найвизначніший твір епохи високого середньовіччя у давній українській літературі. Історична і міфоепічна основа твору, проблематика, образна система героїчної поеми. Характеристика художніх прийомів і засобів (прийом сну (сон Святослава), паралелізми, метафори, символи, звукозапис)

Епоха ренесансу. Латиномовна поезія. Розвиток книгодрукування в Україні. Полемічна література XVI- XVII ст.

Естетика епохи бароко. Українське бароко. Жанри, тематика і символіка барокової поезії (І. Величковський, К. Зінов'єв, Л. Баранович, І. Мазепа)

Творчість Григорія Сковороди. Філософські концепції (теорія про дві натури і три світи, ідея сродної праці, концепція пізнання, світоглядний кордоцентризм)

Характеристика збірки «Сад божественних пісень»

«Енеїда» І. Котляревського. Ідейний пафос, поетика, засоби бурлеску. Новаторство «Наталки-Полтавки». Мистецтво творення характерів

Сентиментальні твори Г. Квітки-Основ'яненка (твір за вибором - «Маруся», «Сердешна Оксана»). Засоби психологізму у творі «Перекотиполе»

Романтизм як мистецький напрям. Особливості українського романтизму. Харківська школа романтиків

Ранні романтичні балади Т. Шевченка («Причинна», «Тополя»). Образ поета-медіума у вірші «Перебендя»

Еволюція жіночих образів у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Слепая», «Наймичка», «Марія»)

Збірка «Сонячні кларнети» П. Тичини. Кларнетизм і міфопоетичні мотиви збірки. Зміна настроїв і образна система у збірках «Замість сонетів і октав», «Плуг»

Образи-символи в поемі «Золотий гомін» П. Тичини. Тема Скорбної матері як продовження теми жіночої долі в українській літературі (поема «Скорбна мати»)

Художня майстерність новелістики Миколи Хвильового. Романтика вітаїзму

Драматургія Миколи Куліша. Тематичне і формальне новаторство

Рецепція революції у творі М. Куліша «Патетична соната»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.