Українська література - статті та реферати 2023

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41

Самобутність уроку української літератури

Колективне відвідування учнями вистави професійного театру як один їх ефективних засобів поглибленого вивчення драматичного твору

Урок прес-конференція за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» за однойменною кіно-версією С. Параджанова

Шкільний драматичний театр як активізуючий фактор успішного вивчення української літератури

Самостійна робота учнів як збирачів і пропагандистів українського фольклору

Літературно-музична композиція «Наш пророк»

Наочність як естетично-виховний аспект уроків літератури

Структура шкільного конкурсу виразного читання

Вивчення літературно-критичних статей у школі

Урок-екскурсія до пам'ятника Т. Шевченку в Харкові

Організація роботи учнів під час вивчення широкоформатних епічних полотен

Літературне краєзнавство. Позакласні тематичні заходи, пов'язані із життям і творчістю М. Хвильового в Харкові

Застосування інтерактивних технологій у шкільному курсі української літератури

Розвиток асоціативного мислення учнів: робота над символікою художнього твору

Система учнівських письмових робіт як важливий фактор формування й розвитку творчих здібностей школяра

Методичні стратегії використання тестових завдань у процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Проект уроку для 9 класу «Іван Вишенський - мислитель, богослов, полеміст»

Світове значення творчості О. Довженка

Організація та методика проведення факультативних занять з української літератури

Методичне обґрунтування результативного проведення уроків-бесід з позакласного читання

Типологія уроків із нестандартною організацію навчального матеріалу

Специфіка шкільного уроку-лекції

Літературно-психологічний портрет письменника як важливий виховний чинник та матеріал для роздумів учня на світоглядні морально-етичні теми

Методичний проект інтегрованого уроку вивчення поеми І. Франка «Мойсей»

Роль виразного читання, використання аудіовізуальних засобів під час вивчення лірики І. Франка

Проект уроку з урахування особистісно орієнтованих технологій «Григорій Сковорода як символ мудрості українського народу»

Полемічно-публіцистична література

Поняття архетипу

Життєва та художня правда. Основні положення статті В. Фащенка «Щаблі до істини»

Зміст і форма художнього твору

Тема, проблема та ідея художнього твору

Пафос художнього твору

Сюжет художнього твору. Основні елементи сюжету

Сюжет і фабула

Композиція художнього твору

Художня деталь

Художній мотив

Архаїзми, неологізми, діалектизми, професіоналізми, варваризми, вульгаризми, макоранічна мова. Їх образотворчо-стильові функції

Порівняння, їх види та ідейно-естетична роль

Епітети, види епітетів, їх ідейно-естетична роль

Метафора та її види, ідейно-естетична роль метафор

Метонімія, її види та ідейно-естетична роль

Символ, алегорія, оксиморон

Гіпербола та літота

Іронія та сарказм

Фігури поетичного синтаксису. Інверсія та повтори

Риторичні питання, звертання, вигуки (оклики)

Анафора та епіфора

Звукова організація мови (фоніка). Асонанси, алітерація, звукопис

Силабо-тонічна система віршування. Стопа, основні види стоп у силабо-тонічному віршуванні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41