Українська література - статті та реферати 2023

За авторами

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Експресіонізм новели «Я(Романтика)» (1924) М.Хвильового

Майстерність сатири М.Хвильового в повісті «Іван Іванович» (1929)

Особливості новелістики М.Хвильового. Мотиви, образність, стильові особливості

Мотив передбачення майбутнього в повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

Проблематика повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

«Неокласики» та їхнє місце в літературному процесі 20-30-х рр.

Особливості поетичного світу П.Филиповича

Жанр сонета в поетичній спадщині М.Зерова

Філософська проблематика збірки «Камена» М.Зерова

Антична образність поезії М.Зерова

Антична образність поезії М.Зерова

Образ України в поемах «Жага» та «Марина» М.Рильського

Тема праці і творчості у збірці М.Рильського «Троянди й виноград»

Мотиви і настрої ранньої лірики М.Рильського

Творчість М.Рильського періоду «третього цвітіння»

Інтимна лірика В.Сосюри

Образ Мазепи в однойменній поемі В.Сосюри

Автобіографізм повісті В.Сосюри «Третя рота»

Вірш В.Сосюри «Любіть Україну» в творчій долі митця

М.Семенко і явище українського футуризму

Екзистенціалізм новелістики В. Підмогильного

Драма українського маргінала в романі «Місто» В. Підмогильного

Проблематика новелістики В. Підмогильного

Проблема людини і революції в прозі В.Підмогильного

Тема громадянської війни та шляхи її реалізації в романі «Чотири шаблі» Ю.Яновського

Романтика революції в новелі Ю.Яновського «Роман Ма»

Жанрово-стильові особливості роману «Чотири шаблі» Ю.Яновського

Морально-етичний конфлікт драми «Дочка прокурора» Ю.Яновського

Експериментальний характер роману «Майстер корабля« Ю. Яновського

Жанрово-стильові особливості новелістики Г.Косинки. Аналіз новели «Анархісти»

Комедійний жанр у творчості М. Куліша

Образ Малахія Стаканчика в трагедокомедії «Народний Малахій» М.Куліша

Жанр сатиричної комедії у творчості М.Куліша

Проблематика п’єси «Патетична соната» М.Куліша

«Філологічна комедія» «Мина Мазайло» М.Куліша як відбиття реалій доби

Символіка драми «Свіччине весілля» І.Кочерги

Філософізм п’єси І.Кочерги «Майстри часу»

Новаторство О.Довженка в жанрі кіноповісті. ХХ ст.

Літературний процес 70-90-х рр. XIX ст.

Іван Нечуй-Левицький (1838-1918) - огляд творчості

Панас Мирний (Панас Рудченко, 1849-1920) - огляд творчості

Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич, 1845-1907) - огляд творчості

Іван Франко (1856-1916) - огляд творчості

Павло Грабовський (1864-1902) - огляд творчості

Літературний процес кінця XIX — початку XX ст.

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - огляд творчості

Леся Українка (Лариса Косач-Квітка, 1871-1913) - огляд творчості

Василь Стефаник (1871-1936) - огляд творчості

Ольга Кобилянська (1863-1942) - огляд творчості

Літературний процес 1917-1930 років

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41