Українська література - статті та реферати 2024

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Художнє осмислення української національної революції у драмі «Між двох сил»

Складні етичні конфлікти у п’єсі В.Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». Образна система, проблема митця і мистецтва, гуманізм твору

Складна морально-етична проблематика драми В.Винниченка «Гріх»

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Заклик до визвольної боротьби, патріотичні мотиви у ліриці Лесі Українки. Цілісний аналіз вірша Лесі Українки «Contra spem spero»

Тема поета і поезії у ліриці Лесі Українки

Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки

Своєрідність ліро-епічних творів Лесі Українки «Давня казка» і «Роберт Брюс, король шотландський». Художні особливості творів

Осмислення Лесею Українкою середньовічного сюжету про Трістана та Ізольду у поемі «Ізольда Білорука»

Проблематика та художні особливості поеми Лесі Українки «Віла-посестра»

Новаторство Лесі Українки в царині драматургії

Філософсько-етичний конфлікт, біблійні мотиви, напруженість психологічного малюнку образів у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима»

Ідейна концепція драматичної поеми Лесі Українки «Кассандра»

Патріотичне звучання драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня». Образи Оксани і Степана. Відгуки критики про твір

Проблематика драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Особливості жанру, неоромантичні мотиви, оцінка критикою, міфологізм

Інтерпретація одного з вічних образів у драмі Лесі Українки «Камінний господар». Філософська наповненість образів Дон Жуана і Донни Анни

Світове значення творчості Лесі Українки

Соціально-патріотична лірика В.Самійленка. Аналіз вірша В.Самійленка «Українська мова»

Інтимна та пейзажна лірика В.Самійленка. Сатиричні та гумористичні твори В.Самійленка

М. Вороний — один із зачинателів модернізму в українській літературі

Багатство мотивів, художня своєрідність лірики М.Вороного

Патріотична поема М.Вороного «Євшан-зілля»

Значення творчості Олександра Олеся в українській літературі

Громадянські мотиви у ліриці О. Олеся 1905 — 1907 рр. («Айстри», «Три менти», збірка «Будь мечем моїм» та ін.)

Поетизація О.Олесем національно-визвольного руху у ліриці 1917 — 1920 рр. (збірки «Чужиною», «Княжна Україна» та ін.)

Художній світ інтимно-пейзажної лірики О. Олеся (збірка «З журбою радість обнялась»)

Символістський театр О.Олеся. Етюд «По дорозі в Казку»: проблематика і художні особливості

Художні особливості оповідань Леся Мартовича («Мужицька смерть», «Грішниця» та ін.)

Творчість С. Черкасенка

Ідейно-художній аналіз новели В.Винниченка «Момент»

Загальний огляд творчості М.Яцкова

Модернізм як фемінізм. Зміст феміністичних поглядів Ольги Кобилянської

Здобутки українського експресіонізму. Жанрові особливості новел В. Стефаника

Неореалізм в українській прозі XX ст.. Романістика В. Винниченка

Філософія конкордизму та теорія «чесності з собою» як складові ідейно-композиційної структури роману

Втілення теорії «чесності з собою» як складового елементу філософії конкордизму у романі «Чесність з собою»

Динаміка літературного життя періоду «розстріляного відродження»

Літературне угрупування «Плуг», його програма, вульгаризаторські та популістські тенденції селянської спілки письменників, що впроваджувалися в прозу

Літературне угрупування ГАРТ, його програма, протистояння Плугу, причини розвалу спілки пролетарських письменників

Підстави утворення ВАПЛІТЕ, її програма, намагання утвердити українську прозу в її іманентних характеристиках

Причини виникнення Літературної дискусії 1925 — 1928 років та питання, порушені нею

Постать М. Хвильового у розвитку нової прози 20-х років XX ст.

Семантика новели «Я(Романтика)» М. Хвильовий

Проблеми національно-культурного відродження України в романі «Вальдшнепи» М. Хвильового

Нефабульна проза Хвильового «Арабески»

Ігрова поетика прози М.Хвильового: інтертекстуальність та автоінтертекстуальність у прозі письменника

«Блакитний роман» Г. Михайличенка — перший зразок експериментальної прози: символіка, алюзії

Зміст понять «експериментальна проза», «авангардна проза»

Основні відмінності між інтелектуальним та «лівим» романом

Лівий роман в українській прозі 20-х років: основні риси, поетика, його відмінність від інтелектуальної прози

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41