Літературознавство - Українська література - статті та реферати 2020

Загальний огляд творчості М.Яцкова

Літературне угрупування «Плуг», його програма, вульгаризаторські та популістські тенденції селянської спілки письменників, що впроваджувалися в прозу

Літературне угрупування ГАРТ, його програма, протистояння Плугу, причини розвалу спілки пролетарських письменників

Підстави утворення ВАПЛІТЕ, її програма, намагання утвердити українську прозу в її іманентних характеристиках

Причини виникнення Літературної дискусії 1925 — 1928 років та питання, порушені нею

«Блакитний роман» Г. Михайличенка — перший зразок експериментальної прози: символіка, алюзії

Зміст понять «експериментальна проза», «авангардна проза»

Основні відмінності між інтелектуальним та «лівим» романом

Лівий роман в українській прозі 20-х років: основні риси, поетика, його відмінність від інтелектуальної прози

Особливості так званого «лівого» роману: поетика, композиція, естетика. Втілення цих рис у романі «Голяндія» Д.Бузька

Інтелектуальний роман в українській прозі: основні риси, поетика

Специфіка «соцреалізму» як штучного напряму в українській літературі

Імітат-література «соцреалізму», її участь у міфізуванні радянської дійсності як тексту

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Таня Малярчук - «екзальтована казкарка»

Таня - Тані: навіщо так боляче? - Книга Тані Малярчук «Говорити»

Світлана Поваляєва - мізантропія як форма протесту

Дмитро Лазуткін: «Фантастично добре пишеться у яблуневому саду»

Березневі митці

Яків Мех: герой без героїзму «Століття Якова» Володимир Лис

«Століття Якова» Володимира Лиса: масова чи елітарна література?

Дамська проза в Україні: від жорсткого реалізму до казкової дольче-віта

Кохання, яким воно постає зі сторінок книг сучасних українських авторів

Еволюція жанру байки в руслі просвітницьких тенденцій

Становлення, розвиток, естетичні засади романтизму в українській літературі І пол. ХІХ ст. Жанр балади в українському романтизмі

Соціально-психологічна проза Анатоля Свидницького

Відродження візуальної поезії в сучасній українській літературі

Художня література як мистецтво виховання і формування людини

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. і процеси модернізації українського театру

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку ХХ ст.

Тематика і художні особливості прози М. Яцківа у контексті українського модернізму

Художня спадщина А. Кримського. Своєрідність художньо-естетичних засад, жанрові пошуки письменника (збірка поезій «Пальмове гілля»)

Драматургія 20-х років XX ст.

К. Буревій «Павло Полуботок» (проблематика, образна система, художні особливості)

Розвиток української прози в 30-х роках XX ст.

Українська проза 20-х рр. XX ст.

І. Дніпровський «Яблуневий полон»

А. Любченко «Вертеп»

Літературна дискусія в Україні в 20-х роках XX ст.

Літературні угрупування в 20-х роках XX ст. Їх естетичні платформи

Стрілецька поезія

Розвиток української прози 30-50-х років ХХ ст.

Розвиток модерністичного дискурсу в українській літературі ХХ ст.

Протистояння традиції та новаторства в українській літературі ХХ ст.

Нью-Йоркська група поетів: поетика, мотиви, образність

Розвиток української прози у другій половині ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

«Друга хвиля» шістдесятництва як культурне явище

Українська література періоду МУРу

«Нова дегенерація» як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Характерні особливості поезії 80-х рр. XX ст.

«Червона фіра» як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Літературний процес 70-х рр.: основні тенденції, характерні явища (самвидав, «шухлядна» література тощо)

Київська школа як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Фемінізм в українській літературі

Український «самвидав» 60-х — 80-х рр. як культурне явище

Сюрреалізм в українській поезії ХХ ст.

«Химерний роман» в українській літературі

Явище «псевдороману» в українській літературі 80-х — 90-х рр. XX ст.

Київська школа поетів: поетика, мотиви, образність

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота

Фемінізм як культурне явище в умовах української дійсності

Проза української діаспори (І. Багряний, У. Самчук, В. Барка — загальна характеристика творчості одного з письменників за вибором студента)

Карнавал у літературі 80-х рр. XX ст.: поетика, мотиви, образність

Українська література 90-х рр.: стилістичні пошуки, поетика, мотиви, образність

Герметизм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Екзистенціалізм та його вплив на українську літературу ХХ ст.

«ЛуГоСад» як літературне явище

Модернізм в українській літературі ХХ ст.

Постмодернізм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Міфологічна течія в українській літературі другої пол. ХХ ст.

Нью-Йоркська група поетів: естетичні принципи, характерні риси творчості

Неокласицизм/футуризм в українській літературі ХХ ст.

Синдром втрати в українській поезії 90-х рр.

Прочитання творів української літератури кінця ХХ ст. у контексті постколоніальної критики

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Апокаліптичні мотиви в літературі 80-90-х рр. ХХ ст.

Карнавалізація світу в поезії «Бу-Ба-Бу»

Чорний гумор в українській літературі постмодернізму

Становлення нової української літератури (періодизація, ідейно-естетична основа, риси новаторства, художні тенденції)

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Розвиток української драматургії в ІІ половині XIX ст.: тематика, проблематика. Образи (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Кропивницький та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

«Нью-Йорська група» поетів. Герметичність лірики Емми Андієвської

Поети «Празької школи» (Євген Маланюк, Олена Теліга, Олег Ольжич)

Українська драма 60 — 80-х років ХХ ст. (О. Корнійчук, О. Коломієць, Ю. Щербак та ін.)

Українські письменники-шістдесятники (В. Симоненко, Б. Олійник, І. Драч, Г.Тютюнник, В. Голобородько)

Сучасна українська література. Постмодернізм

Сучасна література в мережі Інтернет

Художні напрямки, течії, стилі в українській новітній літературі

Піднесення української культури в 20 роках XX ст. і пізніше посилення тоталітарного тиску

Література Західної України до 1939 р.

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Драматургія 20-х років XX ст.

Яків Мамонтов

Мирослав Ірчан

Іван Дніпровський

Буревій (Буровій) Кость Степанович

Емігрантська література 20-х років ХХ ст. Євген Маланюк

«Празька школа»

Празька школа у дослідженнях

Лятуринська, Мосендз, інші представники Празької школи

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Інтелектуальний роман в українській літературі ХХ ст.

Розвиток модерністського дискурсу в українській літературі на початку ХХ ст.

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Зовнішні чинники розвитку української літератури у 20-х рр. ХХ ст.

Основні літературні угруповання 20-х рр.

Філософія «національного чину» в українській діаспорній літературі

Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Друга світова війна в українській літературі ХХ ст.

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

«Химерна» проза в українській літературі ІІ половини ХХ століття

Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Характерні особливості поезії 80-х років

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота, Нова література

Українська література 90-х рр. XX ст.

Проза української діаспори

Київська школа поетів як літературне явище

Характеристика творчості представників літературного угрупування «Ланка»

Нью-Йоркська група поетів як літературне явище

Літературна дискусія 1925—1927 років

«Празька школа поетів»

«ЛуГоСад» як літературне явище

«Червона фіра» як літературне явище

«Нова дегенерація» як літературне явище

Жіноча поезія у творчості поетичного об’єднання «Нечувані» (І.Старовойт, О.Галета, М.Савка, М.Кіяновська — характерні мотиви творчості)

Класицизм в українській літературі початку ХІХ ст.

Сентименталізм в українській літературі початку ХІХ ст.

Український «театр корифеїв»

Зародження модерністського дискурсу в українській літературі ІІ половини ХІХ століття

Літописи як літературний жанр

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку 20 ст.

Творчість П.Карманського. Тематика, провідні мотиви, поетико-стильові засади (збірки «З теки самовбивці», «Ой люлі, смутку», «Пливем по морю тьми», «Al Fresco», «Кривавим келихом»)

Тематика і художні особливості прози М. Яцківа у контексті українського модернізму

Художня спадщина А. Кримського. Своєрідність художньо-естетичних засад, жанрові пошуки письменника (збірка поезій «Пальмове гілля»)

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-»неокласиків» - на вибір)

«Празька школа» поетів: ідейно-естетична позиція і творча практика (аналіз творів «пражан» - на вибір)

Українська література на сучасному етапі: основні тенденції і постаті. Аналіз будь-якого твору — за вибором

Загальна характеристика розвитку української літератури межі ХІХ — ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму на початку ХХ ст.

Зародження модернізму в українській літературі

Модернізм молодомузівців як перехідне явище між раннім неоромантизмом і символізмом. Тематичне оновлення поезії

Хто знав, хто вів смертям і стратам лік? (голодомор 1932-1933 рр. в Україні та відображення його в українській літературі)

Біблійні образи в поетичних творах українських письменників XX ст.

Біблійні образи у прозових творах митців другої половини XX ст.

Химерна проза в літературі XX ст.

Молоді автори - майбутнє вітчизняної літератури

Розстріляне українське відродження

Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва: естетика проти ідеології

Поезія кінця ХХ - початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля?

Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір

Сучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка

Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби

Антична топіка в сучасній українській поезії

Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі

Стильові особливості поезії Революції Гідності

Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар «На запах м’яса»

Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей

Інтермедіальні зв’язки українського фентезі

Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука

Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект

Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука

Вплив народної казки на українську байку першої половини ХІХ ст.

Потрактування долі в малій прозі М. М. Цуканової

Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії

Специфіка художнього світу прози Л. Первомайського 1960-1970-х рр.

Інтертекстуальність і символізація як засадничі компоненти поетики роману О. Слісаренка «Чорний ангел»

Повість В. Кулаковського, П. Сиченка «Ой гук, мати, гук» як об’єкт інтертекстуального аналізу

Школа в українській прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність

Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели «Два листи» А. Любченка

Образи-символи лірики Володимира Ярошенка

Франкознавство Івана Білинкевича за його рукописною спадщиною

Сімейна мелодрама „Жидівка-вихрестка“ І.Тогобочного як твір „масової культури“

Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики

„Щоденник“ Євгена Чикаленка 1918-1919 рр.: Україна крізь призму катастрофізму

Динаміка композиційно-сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія „міс Адрієна“

МИСТЕЦТВО ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ

Життєвий і творчий шлях Василя Михайловича Рябого

Поезія рідного краю: творчість В. Рябого та Я. Руданця

Остап Терлецький – видавець, громадський діяч, український фольклорист

Література Коломийщини

Письменники нашого краю: Марія Футор (Івано-Франківськ)

Агатангел Кримський

Біографія В'ячеслава Липинського

Василь Сімович. Життя і діяльність

Наукова діяльність П. Житецького

Життя і творчість Остапа Вересая

Життя і творчість Алли Горської

Іван Білинкевич – дослідник творчості І.Франка (1905-1996)

Сатирично-гумористичний дует Юрія Тимошенко та Юхима Березіна (Штепсель і Тарапунька)

Мирослав Ірчан

Життя і творчість Миколи Садовського

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИЙ ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ

Осавул української ідеї (повернення Вячеслава Будзиновського)

Гриньків Дмитро Дмитрович

Матвій Шестопал

Михайло Бойчук

Степан Григорович Пушин

Творчість Ольги Слоньовської

У світі легенд і казок Галини Петрівни Христан, письменниці із Саджавки

Книга – морська глибина

Марко ВОРОНИЙ

Володимир Яворівський - людина, борець, письменник

Євген Фомін як дитячий письменник

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИЙ ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ

Творчість Ольги Слоньовської

Києво-могилянська академія як оплот вільнодумства в Україні XVII—XVIII ст.

Михайло Батіг – представник літературної ниви з Тлумаччини

Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч

Тарас Мельничук

Володимир Шухевич – письменник і дослідник Коломийщини

Життєвий і творчий шлях Нестора Чира

Бойчук Михайло і Нарбут Георгій

Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука

Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука

Святослав Гординський

Т.МЕЛЬНИЧУК – життєвий і творчий шлях

Назарій Яремчук – життя і творчість

І.С. Рижський

СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ – визначний організатор української національної школи

Журналіст і митець Анатолій Марущак

Дмитро Степанович Бортянський

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПИЛИПА МОРДОВСЬКОГО

Життя і творчість прозаїка Бориса Лавреньова

Філяк Оксана – поет рідного краю

Анатолій Осадчий – письменник рідного краю

Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка

Епічність прози Сави Божка

УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА В ТВОРЧОСТІ ЗАХЕР-МАЗОХА

Творчий і життєвий шлях Тараса Мельничука

Творчий і життєвий шлях Мельничука Тараса

Творчий і життєвий шлях Арона Копштейна

Тарас Мельничук – поет Прикарпаття

Тарас Мельничук

Станіслав Пилипович Людкевич

Сидір Твердохліб

Міфологізм у художньому світі Л.Петрушевської („Пісні східних слов'ян“)

Петро Тимочко - перекладач

Поетичний стиль обрядових пісень у романі Андрія Печерського „В лесах“

Поетика Віри Китайгородської

Ганна Костів-Гуска. Поезія

Поет Арон Копштейн

Богдан Бастюк. Творчість

Опанас Маркевич

Олександр Потебня

Ярослав Павуляк. Творчість

Мистецькі пошуки Михайла Жука

Павло Федюк – український новеліст кінця ХХ ст

Василь Тракало

Проза Костянтина Кудієвського

Творчість Б. Бастюка

Творчість Олександра Вільчинського

ЄВГЕН-ЮЛІЙ ПЕЛЕНСЬКИЙ

ІДЕЙНО-ЕТИЧНИЙ ЕСТЕТИЗМ МИКОЛИ ГНАТИШАКА

Лада Федоровська – поетеса сучасності й вічності

Євшанова концепція творчості

Євшанова концепція поколінь і боротьби між ними

Дискурс Миколи Євшана та „Української хати“

Глушко Олександр – письменник історик і лірик

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Потебня Олександр Опанасович

Євген Фомін як дитячий письменник

Роксолана (1506-1558)

ПЕРГАМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ, ВІДОМІ ПАМ'ЯТКИ

Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка

Творчість Миколи Боровка як відлуння українського сьогодення

Міцкевич і Україна

Драматургічна спадщина Людмили Старицької-Черняхівської

Особливості концептосистеми постмодерного роману (На матеріалі роману М. Бабака „Вільхова кров”)

“Серед тиші неземної на Землі“ (До 110-річчя з дня народження Аркадія Казки)

Роман О. Ульяненка „Вогненне око“ крізь призму ідей французького літературного екзистенціоналізму

Деякі аспекти реалізації стилістичного одивнення у збірці Сергія Пантюка „Храм характерників“

Тематика ділових листів-послань Андрея Шептицького

Творча діяльність Григорія Костюка

Печальна квітка України в вінку немеркнучих імен (Життя і творчість Климєнтини Попович)

Творчість індивідуума і колектив (Юрій Меженко)

Два стилі літературної критики (Юрій Шерех)

З філософської сповіді (Юрій Шерех)

Феномен жіночого авторства

Літературознавча спадщина Є.-Ю. Пеленського — складник історії українського красного письменства

Людина та її життя в світогляді В. Барвінського

Найдавніший театр Галичини - Коломийський обласний драматичний театр

Стаття - „...І ПРИЙМІТЬ ШОЛОМ СПАСЕННЯ І МЕЧ ДУХОВНИЙ” Г. Костельник

Григорій Костюк — емігрант, літературознавець, учений

Українська національна ідеологія у творчості Василя Капніста

Професійний орієнтир у формуванні технологічної компетентності

Поезії вихованців літстудії „Сузір'я” Макарівського центру творчості дітей та юнацтва ім. Д. Туптала

Література рідного краю - Багатство духовного світу Григорія Коваля

Поетика назви новели Михайла Яцківа „Гермес Праксітеля”

Основи християнської моралі - Рецензія на книгу Олександра Кислашка „Уроки для спасіння”

Український Дон Кіхот: „передмова” до „продовження”

Крилаті вислови в їх історичному розвитку

Поезія Євгена Фоміна у літературному процесі 30-х років XX століття

Петро Рєзніков: романна інтерпретація доби

Психологізм оповідання О. Катренка „Омелько Цуциня”

Любов Яновська: штрихи до портрета

Ідейно-художні особливості образів-архетипів у творчості Петра Розвозчика

Мовна особистість Олександра Захаренка

Микола Малахута: штрихи до творчого портретаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.