Словник літературознавчих термінів


[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P][C][T][У][Ф][X][Ц][Ч][Ш][Щ][Ю][Я][Всі]

Абетковий вірш

Абзац

Аболіціоністська література

Абревіатура

Абстрагування

Абстракціонізм

Абсурд

"Авангард" — літературно-мистецька група

"Авангард" — альманах пролетарських митців об'єднання "Нова генерація"

Авангардизм

Авантюрний роман

"Авеста" — зібрання священних книг

"Авжеж!" — літературно-мистецький журнал

Автаркія

Автентичний

Автобіографія

Автограф

Автор

Автокритика

Автологія

Автонім

Авторецензія

Авторизація

Авторське мовлення

Авторське право

Авторський аркуш

Авторський коментар

Агіографія

Агітаційна версифікація

Агон

Адамізм

Адаптація тексту

"Адельфотес" — граматика грецької мови

Адонічний вірш

Адресант

Адресат

Аед

"Азбуковник" — енциклопедія української літератури

Азбуковники

Айрен

Академізм

"Академический кружок" — студентське товариство

"Академічна громада" — українське студентське товариство

"Академічне братство" — українське студентське товариство

Академічне літературознавство

Акаталектика

Акафіст

Акварель

Акин

"Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка"

Акмеїзм

Акровірш

Акромонограма

Аксіологія

Аксіома

Акт

Актуалізація

Актуальність художнього твору

"Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею"

"Акты Южном и Западной России"

Акцент

Акцент ритмічний

Акцентний вірш

Акцентуація

Аланакара

Алегорія

Алітераційний вірш

Алітерація

Алкеєва строфа

Алкманова строфа

Алогізм

Алонім

Алофраза

Алюзія

Альба

Альбомна лірика

Альманах

"Альманах библиофила"

„Альманах "Учитель"”

Альтернанс

Альтернований ритм

Амбівалентність

Амебейна композиція

Ампліфікація

Амфіболія

Амфібрахій

Амфімакр

Анаграма

Анадиплосис

Анаколуф

Анакреотична поезія

Анакруза

Аналіз літературного твору

Аналогія

Анапест

Анафора

Анахронізм

Анациклічний вірш

Анекдот

Андронім

Анімалізм

Анімізм

Аннали

Анонім

Анотація

Ансамбль книги

Антакласис

Антианакруза

Антикварна книга

Антиклімакс

Антиметабола

Антипод

Антирадянська література

Антироман

Антиспаст

Антистрофа

Антитеза

Антиутопія, або Негативна утопія

Антифраз, або Антифразис

Антиципація

Античне віршування

„Антологія літератур Сходу”

„Антологія римської поезії”

"Антологія руська"

Антоніми

Антономазія

Антракт

Антропологізм

Антропологія культури

Антропоморфізм

Антропонім

Антропоніміка

"Анфологіон", або "Антологіон"

Апарат книги

Аперцепція

Аплікація

Апогей

"Апокаліпсис"

Апокопа

Апокрифи

Аполітизм

Аполог

Апологія

Апосіопеза

"Апостол"

Апострофа

Апофазія

Апофегма

Апофеоз

Арго

"Арго" — літературний збірник

Аргументація

"Арена"

"Аристократизм духу"

Аристофанів рядок

Аритмія

"Арка" — літературно-мистецький часопис

Арсенал художніх засобів

"Артистична краса"

"Артистичний вісник"

"Артистично-літературні новини"

Артурівські легенди

Аруз

Архаїзми

Архетип

Архілохів рядок

Архітвір

Архітектоніка

Асиндетон

Асклепіадів вірш

Асонанс

Аспанфут

Аспис

Астеїзм

Астронім

Астрофічний вірш

Атеїзм у літературі

"Атеней"

Атонування

Атрибуція

Аттикізм

Аттична комедія

Аугментатив

Ауто, або Ауту

Афереза

Афоризм

Ашуг

Багата рима

Багатоголосся, або Полілог

Багатозначність

Багатосполучниковість, або Полісиндетон

"Багаття" - літературно-художній альманах

Багші

Баєчка

Байка

Байківниця

Байронізм

Бакхій

Балабанів гурток

Балаган

Балада

"Барвисті квітки" — літературно-художній декламатор

"Барвінок" — літературний щомісячник для дітей молодшого віку

Бард

"Барикада театру" — літературно-художній часопис

Баркарола

Бармак

Бароко

"Батьківщина" — газета "народовців"

"Бджола" — літературно-науковий місячник

"Безконечник"

Безконфліктність

Безсполучниковість

Бейт

Белетристика

"Беовульф"

"Березіль" — щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал

Бестіарій

Бестселер

Билина

Билиця, Бувальщина

Бібліографічні товариства

Бібліографія

"Бібліологічні вісті" — часопис

Бібліологія

Бібліоман

Бібліотека

"Бібліотека для молодіжі" — дитячий щомісячник

"Бібліотека поета" — видавнича серія української лірики та фольклору

"Бібліотека світової класики" — серія творів зарубіжної літератури

"Бібліотека української класики" — серія творів української нової та новітньої літератури

"Бібліотека української літератури" — систематизоване наукове видання творів українських письменників

"Бібліотека української усної народної творчості" — багатотомна серія видань українського фольклору

"Бібліотекознавство і бібліографія" — міжвідомчий науково-методичний збірник

Бібліофіл

Бідна рима

Білий вірш

Біографізм

Біографічний метод у літературознавстві

"Блиски" — літературно-художній часопис

Богема

"Богогласник" — антологія духовних пісень

Брахіколон

Бриколаж

Брошура

Буддизм

Будителі

"Будні" — збірник українських перекладів світової літератури

"Будучність" — літературно-науковий ілюстрований часопис

Букіністична книга

"Буковина" — українська громадсько-культурна газета

„Буковинська зоря” — перший український часопис

„Буковинський альманах” — літературно-художній і публіцистичний збірник

"Буковинський журнал" — громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис

Буколіка

Бульварна література

"Буржуазне літературознавство"

Буриме

Бурлацькі пісні

Бурлеск

"Буря і натиск" - літературний рух 70

Бутафорія

Буфонада

"Буяння" — літературний журнал

Ваганти

Валуєвський циркуляр

ВАПЛІТЕ

Вар'єте

Варіанти тексту

Варіація

"Ватра" — літературно-художній, науково-публіцистичний збірник

"В борні" — підпільно видана збірка пісень УПА

Веди, або Ведична література

"Вежа" — літературний журнал

"Велесова книга"

"Велика література"

Великодні пісні

Величання

Величне, або Піднесене

Веризм

Верлібр

Версифікаторство

Версифікація

Вертеп

"Вершини світового письменства" — серія книг

"Веселка" — літературно-фольклорний збірник

Весільні пісні

"Весна" — літературно-художній альманах

Веснянки

"Вечерниці" — перший тижневик галицько-буковинських народовців

"Вечорниці" — збірник гумористичних оповідань

Взаємовплив

Взаємодія

"Вибір декламацій для руських селян і міщан" — антологічна збірка поезій

"Вибрані твори українських письменників" — серія літературно-критичних і художніх збірок

Видавництво

Видання

Види мистецтва

Видіння, або Візія

"Визволення" — політичний, громадсько-культурний журнал

Вимисел

"Вир революції" — літературно-мистецький збірник

Висхідна стопа

Відлунювання

Відродження, або Ренесанс

Відрубність розвитку української літератури

Відсторонення

Відчуження

"Вік. 1798-1808" — тритомна антологія української літератури

"Вікна" — літературно-художній та громадсько-політичний журнал

Віланела, або Віланель

"Вільна Україна" — політичний, літературно-науковий часопис

"Вінок русинам на обжинки" — літературно-фольклорно-науковий альманах

Вінок сонетів

"Вінок Т.Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів" — літературний альманах

Віньєтка

Віреле

Віртуозність

Вірш

Вірш-діалог

Віршовий розмір, або Метр

Віршознавство

Bірш-пейзаж, або Пейзажна лірика

Вірш прозою, або Поезія в прозі

Віршування, або Версифікація

"Вісник культури і життя" — ілюстрований громадсько-культурний і літературний тижневик

"Вісті" — щоденна газета

Віталізм

"Вітчизна" — щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал

Вічні образи

Вічні теми

Внутрішній монолог

Внутрішня рима

Внутрішня форма слова

Водевіль

Вокабула

Вокалізм

Волапюк, Воляпюк

Волочебні пісні

"Волошки" — ілюстрований журнал для дітей

"Воскресла Україна" — збірка художніх творів

Восьмивірш

Вояцька повість

Враження у творчому процесі письменника

"Всесвіт" - щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал

Вставна новела

Втілення задуму письменника

Вульгаризм

Вульгарний соціологізм у літературознавстві

ВУСПП (Всеукраїнська спілка пролетарських письменників)

ВУФКУ — Всеукраїнське фото-кіноуправління

Габровський гумор

Газель

Ганиш

Гайдамацькі пісні

Гайдуцькі пісні

"Галичанин" — літературно-художній та науковий збірник

"Галичанин" — науково-художній часопис, додаток до газети "Слово"

Гапакс легоменон

Гаплологія

Гармонія

"Гарт" — Спілка пролетарських письменників

"Гарт" — альманах Спілки пролетарських письменників

"Гарт" — літературно-художній та критичний журнал Всеукраїнської спілки пролетарських письменників (ВУСПП)

Гедонізм

Гейдельберзькі романтики

Гекзаметр, або Гексаметр

Гендіадис

Генеративна поетика

Генетичне вивчення літератури

Геній

Генологія

Геонім

Георгіки

Геппенінг

Гербовники

Герменевтика

Герметизм

Героїчне

Героїчний народний епос

Герой літературного твору, або Персонаж

Гетерофемія

"Гілея" — угруповання російських футуристів

Гімн

Державний гімн України

Гімнографія

Гіпербола

Гіпердактилічна клаузула

Гіпердактилічна рима

Гіперкаталектика

Гіперкорекція

Гіперметрія

Гіпометрія

Гіпорхема

Глава

Глаголиця

Гліконівський вірш, або Гліконей

"Глобус" — ілюстрований журнал

Глоса

Глосарій

Глосолалія

Гнома

Гносеологізм у літературознавстві

Говірний вірш

Головний наголос

"Голос друку" — книгознавчий і літературно-критичний журнал

Голосіння, тужіння, плачі

"Гольфштром" — збірник літературної організації

Гомериди

Гомерівський епітет

"Гонг комункульта" — журнал літературної організації "Асоціація комункульту"

Гонгоризм

Гонкурівська академія

"Горно" — літературне угруповання "пролетарських" письменників Західної України

Городиське (Бучацьке) євангеліє

Гошма

Гра в літературній творчості

Градація

Грамоти

Графоманія

Гробіанська література

"Громада" — українська громадсько-політична збірка

"Громада" — перший український емігрантський безцензурний часопис,

"Громадська думка" — щоденна газета

"Громадський голос" — газета

"Громадський друг" — загальноукраїнський літературно-політичний журнал

Громадянська лірика

"Гроно" — літературно-мистецький збірник

Гротеск

"Група 47" — об'єднання західнонімецьких письменників

"Група 61", або "Дортмундська група 61" — об'єднання західнонімецьких письменників

Гуманізм

Гумор

Гумореска

Гумористика

Гуситська література

Гусляр

Давня українська література

Дадаїзм

"Дажбог" — літературно-мистецький місячник

Дайджест

Дактилічна клаузула

Дактилічна рима

Дактиль

Дар (обдарованість)

Дарчий примірник книги

Дастан

Датування твору

Двовірш, або Дистих

Двоголосе слово (двоголосся)

Двоскладові розміри

Девальвація слова

Дедикація

Дезакцентуація

Деідеологізація

Декаданс

Декламативна поезія

Декламація

Деконструкція

Демократія і література

Денотат

Депонування

"Десять років української літератури" (1917-1927) — енциклопедично-довідкове видання

Детектив

Детермінізм

"Deus ex machina"

Деформація

Децима

Дешифрування

"Дзвін" — галицько-українська збірка

"Дзвін” — літературно-науково-артистичний часопис

"Дзвін" — літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України

"Дзвіночок" — ілюстрований місячник для дітей села

"Дзвони" — літературно-науковий часопис католицького спрямування

Диван

Дивертисмент

Дидактична література

Дилогія

Диметр

Димінутив

Дискурс

Дисонанс

Дисонансні рими (консонанси)

Дистих

Дисфемізм, Дифемізм

Дифірамб

Діалектизми

Діалог

Діалогічне відношення

Діаріуш

Діатриба

Дієреза

Дійсність

"Діло" — газета

Дія

Діяльність

"Дневник руський" — одна з перших українських газет

"Дніпро" — щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний ілюстрований журнал

"Дністровські хвилі" — літературно-художній та публіцистичний часопис

"Дністрянка" — літературно-художній альманах

Добро

Дольник

"Дольче стиль нуово"

Домисел (вимисел) у літературі

Домінанта

Досвід

"Досвітні вогні" — літературно-художній збірник творів українських письменників

Дотеп

Дохмій

Драгомановка

Драма

Драма абсурду

Драма як жанр

Драматизм

Драматична поема

Драматургія

"Друг" — літературно-науковий і громадсько-політичний журнал-двотижневик

"Дубове листя" — альманах на згадку про П.Куліша

"Дукля" — літературно-мистецький, публіцистичний часопис

Дума — жанр

Думка (дума)

Духовно-історична школа

Еволюційний метод

Евристика в літературознавстві

Евритмія

Евфемізм

Евфонія

Евфуїзм

Егалітаризм

Езопівська мова

Еквівалент тексту

Еквіритмічність

Екзистенціалізм у літературі

Екзотика

Еклога

Еколалія

Екранізація

Екскурс

Екслібрис

Експеримент

Ексод

Експозиція

Експресіонізм

Експресія

Експромт

Екфразис

Елегія

Елізія

Еліне

Елітарне мистецтво

Еллінізм

Елліністична література

Емблема

Емоції в літературі

Емпіризм

Емський указ

Емфаза

Енжамбеман

Енклітика

Енцикліка

Енциклопедія

Епаналепсис

Епанастрофа

Епігон

Епіграма

Епіграф, або Мотто

Епізод

Епіка

Епікруза

Епілог

Естетична цінність

Естетика страждання

Естетика

Естетизм

Естет

Ескіз

Есе

Еристика

Епос

Епопея

Епод

Епічний образ

Епіфора

Епітома

Епітет

Епітафія

Епіталама

Епістолярна критика

Епістолографія

Епістола

Естетичне почуття

Естетичний метод у літературознавстві

Естетичний смак

Естетичні категорії

Естопсихологія

Есхатологія

Етика

Етимологія

Етиографізм

Етнолінгвістика

Етноніміка

Етнопсихологія

Етюд

Євангеліє

Єдність змісту і ферми в художній літературі

Єдинопочаток

Єдність часу, місця і дії

Єресь

Жанр літературно-художньої критики

Жаргон

Жарт

Жартівливі пісні

Жести

Жива газета

"Живе слово" — громадсько-політичний та літературний журнал

Живопис (малярство) і література

"Житє і слово" — літературно-художній та громадсько-політичний часопис

Житійна література

"Життя і мистецтво" — літературно-мистецький місячник

"Життя й революція" — щомісячний журнал

Життя літературне

"Жіноча доля" — громадсько-літературний ілюстрований щомісячник

Жіноча рима

"Жіночий голос" — громадсько-культурний ілюстрований щомісячник

Жовнірські пісні

"Жовтень" — літературне угруповання

"Жовтень" — літературно-мистецький збірник

"Жовтневе коло" — літературна група українських письменників-емігрантів

Жонглери

Журнал

Заангажована література

Забавлянки, або Утішки, Потішки, Чукикалки

"Забой" — літературне угруповання Донеччини

Завбачення в літературі

Завершений твір

Зав'язка

Загадка

Заголовок

Заготовки матеріалу до літературного твору

Заджал

"За красою" — літературний альманах

"За марксо-ленінську критику" — критично-літературний журнал

Замітка

Замовляння (діалектне "заговори", "заклинання", "закликання")

Заперечне порівняння

"Записки історично-філологічного відділу ВУАН"

"Записки наукового товариства імені Шевченка", або "ЗНТШ"

"Записки о Южной Руси" — збірник фольклорних і літературних творів та історичних матеріалів

"Записки Українського наукового товариства в Києві"

Записна книжка письменника, або Записник

Запозичення у літературі

"Запорожская старина" — фольклорні й історико-літературні збірки

Заробітчанські пісні

"Зарубіжна новела" — серійне видання

"Зарубіжна проза XX століття" — серійне видання

"Зарубіжна сатира і гумор" — серія художніх творів

Заспів

"За сто літ" — збірники матеріалів з громадського та літературного життя в Україні XIX — початку XX ст

Затакт

Затекст

Заум

"Західна Україна" — літературна організація

"Західна Україна" — альманах

"Західна Україна" — ілюстрований-літературно-мистецький та громадсько-політичний "зшиток"

Зачин

Збірка

Збірник

"Збірник історично-філологічного відділу" — книжкове видання з історії, літературознавства, мовознавства, етнографії, митецтвознавства, фольклористики

"3бірннк філологічної секції наукового товариства ім. Шевченка"

"З великого часу" — військовий ілюстрований літературно-науковий збірник

Звеличання

Звукова організація вірша

Звуковий повтор

Звуконаслідування

Звукопис

Зевгма

"Зерна" — літературно-наукові збірники

"ЗиЗ" — сатирично-гумористичний двотижневик

Зіткнення, або Анадиплозис

"З-над хмар і з долин" — літературно-художній альманах

Значення слова

"З неволі" — літературний збірник

"Зоря" — літературно-науковий і громадсько-культурний всеукраїнський журнал-двомісячник

"Зоря" — літературно-громадський часопис

"Зоря" — літературно-мистецький журнал

"Зоря" — літературно-науковий та громадсько-політичний журнал

"Зоря галицька" — перша українська газета в Галичині

"Зоря галицькая яко альбум на год 1860" — "перший галицький літературний альманах

"З потоку життя" — літературно-художній альманах

"Зустрічі" — часопис українських студентів Польщі

"Зшитки боротьби" — альманах

Зяяння, або Гіатус

Ідеал

Ідеалізація

Ідейність літератури

Ідентифікація

Ідеологія

Ідея художньою твору

Ідилія

Ідіолект

Ідіома

Ізборник

"Ізмарагд" — літературний збірник творів релігійно-дидактичного змісту

Ізоколон

Ізоляціонізм

Ізометризм

Ізоморфізм

Ізосилабізм

Ізосинтаксизм

Ізотонізм

Ізохронізм

Іконографія

Ікт

Іллітерат

Ілюстративність у літературі

Ілюстрація

Імажизм

Імажинізм

Іманентність

Імітація

Імпресіонізм

Інвектива

Інверсія

Індекс

Індивідуальний стиль

Інкунабула

Інсценізація, або Інсценівка

Інтеграція наук при вивченні художньої літератури

Інтелектуалізм у літературі

Інтенціональність

Інтерв'ю

Інтер'єр

Інтерлюдія

Інтермедія

Інтернаціоналізм у літературі

Інтерпретація

Інтертекстуальність

Інтимна лірика

Інтонація

Інтрига

Інтуїтивізм

Інтуїція

Іпостасе

Іронім

Іронія

Істина

Історико-біографічна література

Історико-функціональне вивчення літератури

Історична школа у фольклористиці

Історичні пісні

Історія літератури

"Історія русів" — найвизначніша пам'ятка української політичної думки кінця XVIII ст.

Каданс

Казання

Казка

Какофонія

Каламбур

"Калевала"

"Калевіпоег" — естонський народний епос

Календар

"Календар-альманах" — громадсько-культурний щорічник

Календарно-обрядова поезія

Калокагатія

Калька

Канва

Канон

Канонічний текст

Кантата

Канти

Кантилена

Канцона

Карикатура

Касида

Каталектика

Каталог

Катарсис

"Катафалк искусства" ("Катафалк мистецтва") — газета

Катахреза

Катрен

Квазісудження

Квалітативне

Квантитативне

Кватерна

Квінтила

"Квітка" — ілюстрований літературний збірник

"Квіточка" — поетичний збірник

Кенотафія

"Киевлянин" — літературно-науковий альманах

Києво-Печерський патерик

"Киевская старина" — щомісячний історико-етнографічний літературно-художній часопис

"Київ" — літературно-художній та громадсько-політичний журнал

"Київ (Kyiw)" — журнал

"Київські глаголичні листки"

Киклічні (циклічні) поеми

Кирило-Мефодіївське братство, або Українсько-Слов'янське товариство Св. Кирила й Мефодія

Киса

Кита

Кількісне віршування

Кільце

Кінетична мова

Кіноповість

Кіносценарій

Кінцівка

Кладовищенська поезія

Кларизм

Кларнетизм

Класик

Класицизм

Класицизм веймарський

Класовість літератури

Клаузула, або Клавзула

Клімакс

Кліше мовні

"Книга" — літературно-критичний та бібліографічний часопис

"Книгарь" — критично-бібліографічний часопис,

"Книжний вісник" — науково-інформаційний щоквартальник

Книжний героїчний епос

Книжний стиль

Кода

Кодизована мова

Козацькі літописи

Козацькі пісні

Колаж

Колискові пісні

Українські колискові пісні

Колізія

Коліно

Коліят

Колодчанські пісні

Коломийки

Колон

Колядки

"Комар" — сатирично-гумористичний журнал

Комедія

Комедія масок, або Комедія дель арте

Комедія ситуацій

Коментар

Комічне

"Комкосмос" ("Комуністичний космос")

Компаративістика

Компендій

Компіляція

Компіляції літописні козацької тематики XVII-XVIII ст.

Композиція

Компонент

Комунікація в мистецтві

Кондак

Кон'єктура

Конкатенація

Конкретизація літературного твору

Конкретна поезія

Конотація

Консонанс

Консонантизм

Константа

Конструктивізм

Контактні зв'язки

Контамінація

Контекст

Контраст

Контрафакція

Конфлікт

Концептуальне мистецтво

Концепція

Копія твору

"Кордоцентризм"

Коректа, Коректура

Кореляція

Космізм

Костумбризм

Крата

Кредо

"Кривий ямб", або Хоріямб

Криптонім

Критерій оцінки літературного твору

"Критика" — спеціальний літературно-критичний журнал

Ксенії

Кубізм

Кульмінація

Культурно-історична школа

Кумуляція

Купальські пісні

Куплет

Купюра

"Кур'єр Кривбасу" — двотижневий часопис України

Курйозні вірші

Курсив

Куртуазна література

Ладкання

"Ланка" — об'єднання київських літераторів

Лапар

Лапідарність

"Ластівка" ("Ластовка") — український альманах

"Ластівка" ("Ластовка") — ілюстрований часопис для юнацтва

Латифа

"Ле"

Легенда

Лейма

Лейтмотив

Лексика

Лексикон

Леонінський вірш, або Леонін

"Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии"

Летризм

"Листопад" — літературна група українських письменників

Лібортени, або Лібертини

Лібретто

Лінгвістика тексту

Лінгвістичні запозичення

Ліпограма

Ліпометрія

"Лірвак з-над Сяна" — літературно-художній альманах

Ліризм

Лірика

Ліричний адресат

Ліричний відступ

Ліричний герой

Ліричний портрет

Ліричним суб'єкт

Ліро-епічний твір

Література

Література для дітей

"Література і сучасність" — щорічний збірник літературно-критичних статей

Література перехідної доби

Література "потоку свідомості"

Літературна група

Літературна дискусія

Літературна критика

"Літературна спадщина" — неперіодичні видання Інституту літератури ім. Т.Шевченка АН України

Літературна спілка "Чернігів" — громадське об'єднання

"Літературна Україна" — щотижнева газета

Літературне хуторянство

Літературний архів

Літературний вплив

Літературний етикет

Літературний жанр

Літературний монтаж

Літературний напрям

Літературний період, або Літературна доба (епоха)

Літературний портрет

"Літературний Чернігів" — мистецький і громадсько-політичний журнал

"Літературний ярмарок" — щомісячний гумористично-сатиричний журнал-альманах

Літературні ігри

Літературні маніфести

Літературно-артистичне товариство

"Літературно-критичний альманах" — видання київського угруповання символістів "Біла студія"

Літературно-критичний огляд

"Літературно-науковий вісник"' — щомісячний літературно-художній і науковий журнал

Літературно-художній образ

Літературознавство

Літературознавча історіографія

Літературознавча методологія

Літературознавче джерелознавство

Літопис

Літопис життя і творчості письменника

"Літопис "Червоної калини" — історико-літературний щомісячник

Літописи крайові

Літота

Літургійна драма

Літургійна поезія

Лічилка

Логаеди

Логограф

"Логос" — літературна група українських письменників

Локальний прийом

Лубкова література

"Луна" — український альманах

Любовні пісні

Ляпсус

Магістрал

Магічний реалізм

Маджама

Мадригал

Мадх

Макама

Макаронічний вірш

Максима

"Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известных малороссийских писателей"

"Малорусский литературный сборник"

"Мандрівні сюжети"

Манера

"Манйосю"

Маньєризм

Маргіналії

Маринізм

Марінізм

Марс

Марсійя

Мартиролог

Марш

"Маяк" — літературно-науковий журнал

Медитація

Медіана

Медієвістика

Мезостих

Мейстерзингер

Мелічна поезія, або Меліка

Мелодекламація

Мелодика вірша

Мелодрама

Мемуари

Менестрель

Меніппова сатира, або Меніппова сатура

Ментальність

Месневі

"Мета" — літературно-політичний вісник

Метаграма

Метажанри

"Металеві дні" — літературний та громадсько-політичний місячник

Металінгвістика

Металогія

Метаморфоза

Метатеза

"Метафізична лірика", або "Метафізична школа"

Метафора

Метафраза

Метонімія

Метр

Метрика

Метроряд

"Ми" — літературна група українських письменників

"Мистецтво" — літературно-мистецький тижневик

"Мистецький льох" — літературно-мистецький клуб

"Митуса" — літературно-мистецький місячник

"Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Його ювілей, смерть, автобіографія і спис творів"

Мім

Мінезингер

Мініатюра

Міракль

Містерія

Міф

Міфологізм

Міфологічна школа

Міфологія

Мнемонічні вірші

Мова

Мова-посередник

Мова художньої літератури (Поетична мова)

Мовознавство (лінгвістика)

Модернізм

"Молода Бельгія" — літературне об'єднання

"Молода муза" — літературне угруповання українських письменників

"Молода Німеччина" ("Junge Deutschland")

"Молода Польща" ("Mloda Polska")

"Молода Україна" — громадсько-політичний рух у Галичині

"Молодик" ("Молодикъ") — український літературно-художній та історико-науковий альманах

"Молодняк" — літературна організація молодіжних письменників

"Молот" — "галицько-українська збірка"

Монастирсько-церковні літописи

Монографія

Монолог

Монорим

Мора

Мораліте

"Москвофільство" — мовно-літературна, а пізніше суспільно-політична течія

Мотив

Мотивування

Мотто

"Музагет" — місячник літератури й мистецтва

Муназара

"МУР" (Мистецький український рух)

Мусадас

Мусамат

Мустезад

Мухамас

Набір

"Над могилою Бориса Грінченка" — літературно-публіцистичний збірник

"Назустріч" — літературно-мистецький двотижневик газетного типу

Наймитські пісні

"Напередодні" — ілюстрований літературно-мистецький і науковий двотижневик

"На переломі" — журнал політики, літератури та мистецтва

Нарис

Народна творчість

Народне віршування

Народництво

Народність літератури

Народність

"Народовці" — представники галицької, буковинської та закарпатської інтелігенції

Нартський епос

"На руїнах" — літературно-суспільний збірник

Натуралізм

Наукова поезія

Національна специфіка літератури

"Наша пісня" — збірка популярних українських пісень

"Наше слово" — український тижневик

"На шляху" — літературно-художній альманах молодих авторів

Небилиця

Невласне-пряма мова

Некролог

"Неокласика" — умовна назва естетичної платформи невеликого кола київських поетів

Неологізм

Неореалізм

Нерівноскладова рима

Нерівноскладовий вірш

"Нива" — науково-літературний часопис

"Нива" — літературний збірник

"Нова генерація" — літературна організація

"Нова генерація" — щомісячний журнал "укрліфівців"

"Нова рада" — літературно-художній альманах

"Нова Україна" — літературно-науковий, громадсько-культурний і політичний журнал

Нова українська література

Новітня українська література

"Нова хата" — літературно-мистецький ілюстрований щомісячний журнал

Новела

"Новеліно" — анонімний збірник новел

Новеченто

Ноктюрн

Нона

Нота бене

Нюанс

"Нью-йоркська група" - група українських еміграційних поетів

ОБЕРНУ (Об'єднання реального мистецтва)

Образ автора у літературному творі

Обрамлена повість, або Обрамлення

"Обрії" — тижневик

Обрядові пісні

Ода

Одивнення

Одинадцятискладник

"Озерна школа" англійських поетів-романтиків

Оксиморон

Окситонна клаузула

Окситонна рима

Октава

Олександрійський вірш

"Олександрія", або "Чин Олександра", "Роман про Олександра"

"Ольга Кобилянська. Альманах у пам'ятку її сорокалітньої письменницької діяльності (1887—1927)"

Омограф

Онєгінська строфа

Ономастик

Ономастика, або Ономатологія

Ономатопея

Оповите, або Кільцеве римування

Оповідання

Оповідач

Оповідка

Оповідь

Опорний приголосний звук

ОПОЯЗ (Общество по изучению языка)

Ораторська проза

Ораторський вірш

Орієнталістика

Оронім

Орфічна література

"Основа" — щомісячний український літературно-науковий часопис

"Основа II" — відновлений у 1993 журнал "Основа"

Остромирове євангеліє

Оцінка літературного твору

Палеографія

Палея

Паліндром, або Перевертень

Паломницька література (Ходіння)

Памфлет

Панегірик

Панторима

Панчатантра

Папіруси

Парабола

Парадигма

Парадокс

Паралелізм

Парафраза, або Парафразис

Парнас

Пародія

Парокситонна клаузула

Парокситонна рима

Пароніми

Парцеляція

Пасквіль

Пастель

Пастораль

Патерик

Патристика

Патронім

Протилежне за значенням найменування людини за іменем матері — матронім

Пауза або Павза

Паузник або Павзник

Пафос

Пейзаж

Пентаметр

Пеон, або Пеан

Перевтілення

Передмова

"Перемишлянин" — календар-альманах

Перенесення, або Енжамбеман

Пересопницьке євангеліє

Переносне значення слова

Переспів

Перехресне римування

Перипетія

Перифраз, Перифраза

Персонаж

Персоніфікація

Першодрук

П'єса

Підтекст

Підрядник

Піїт, або Піїта

Пірихій

Післямова

Пісня

"Пісня над піснями" — зібрання різночасної пісенної лірики давніх євреїв

Плагіат

Плеоназм

"Плеяда" — французька поетична школа доби Відродження

"Плуг" — спілка селянських письменників

"Плуг" — селянський двотижневик

"Плуг" — літературний альманах

"Плужанин" — літературно-художній, критичний місячник

Повістка

Повість

Повстанська поезія та пісенність

Повтор, або Повторення

Поезія

Поема

Поетизація

Поетизм

Поетика

Поетична вільність, або Поетична ліцензія

Поетичне мовлення

"Поздравление русинов..." — літературно-художній альманах

Позитивний персонаж (Герой)

Поліметрія

Полісемія

Полісиндетон

Поліфонія

Популізм

Порівняння

Порівняльно-історичний метод

Портрет у літературі

Посвята, або Присвята

Послання

"Послання оріян хозарам", або "Рукопис Войнича"

Постмодернізм

"Поступ" — "вісник літератури й життя" релігійно-націоналістичного спрямування

Потворне

"Правда" — журнал

"Празька школа"

Празький лінгвістичний гурток

Прекрасне

Прерафаеліти

Преромантизм

Примітки

Принципи аналізу літературного твору

Притча

Прогрес (Поступ) у літературі

Проза

Прозаїзм

Прозопопея

Проклітика

Пролог

"Пролог" — збірник житій святих

Проповідь

Просодія

Протиставлення

Просторіччя

Протеса

Протограф

Пряма мова

Псалми

Псевдонім

Психологія творчості

Пуант

Публіцистична лірика

Пунктуація

Пуризм

П'ятивірш

"Рада" — літературно-науковий альманах

Радянська література

Райошник

Рапсодія

Реалізм

Революційний романтизм

Редагування

Редакція

Редиф

Реквієм

Ремарка

Ремінісценція

Ренесанс

Репертуар

Репліка

Репліка в літературній критиці

Репортаж

Ретардація

Ретроспекція

Реферат

Рефлексія

Рефрен

Рецензія

Рецептивна естетика

Рецептивна поетика

Рецепція

Речитатив

Ригоризм

Рима

Римарій, або Римівник

Римування

Ритм

Ритміка

Ритмічна проза

Ритмічний акцент

Риторика

Ритурнель

"Рідна стріха" — ілюстрований літературний збірник

"Рідна школа" — орган педагогічного товариства

Різнонаголошена рима

"Розвага" — "часопис для полонених українців-воїнів" царської армії

Розвиток дії

Розв'язка

Розділ

Розмір вірша

Розмовна мова

Розповідач, або Наратор

Розповідь

"Розстріляне відродження"

Рококо

Роман

Романс

Романтизм

"Романтика вітаїзму"

Рондель

Рондо

Ронсарова строфа

Ропалічний вірш

Рубаї

Рубрика

Рукопис

Руни

"Русалка" — тижнева літературна газета

"Русалка Дністровая" — перший західноукраїнський альманах

Русальні пісні (троєцькі)

"Руська хата" — український літературний альманах

"Руський співаник" — збірка народних пісень

Сага

Садж

Салонна література

Самвидав

Самототожність (самтожність) письменника

Сапфічна строфа

Сарказм

Сатира

"Світ" — літературно-науковий тижневик

"Світ" — ілюстрований двотижневик

"Світильник неугасимый. Пам'яті Івана Липи"

Світогляд і творчість

Секстина

Семантика

Семивірш, або септима

Семантичне поле

Семіотика (семіологія)

Сентенція

Сентименталізм

Серенада

Серія

"Сила"

Силабічне віршування

Силабо-тонічне віршування

Сильва

Символ

Символізм

Симетрія

Симплока

Синереза

Синестезія

Синкопа

Синонім

Синтагма

Сирвента

Систола

Сициліана

Сімейно-обрядова поезія

"Січ" — літературно-художній і громадсько-політичний альманах

Сказання

Скальд

Склад

"Складка" — український літературно-художній альманах

Скоромовка

"Слобожанщина" — літературно-художній, суспільно-політичний журнал

Словник

Слово

"Слово" — об'єднання українських письменників в еміграції

"Слово і зброя" — антологія української поезії

"Слово і час" ("СІЧ") — журнал Інституту літератури ім. Т.Шевченка НАН України

Словоподіл

Слово-привид

"Сніп. Український новорічник" — альманах

Сонет

Соціалістичний реалізм

Соціальне замовлення

Спенсерова строфа

Спадна стопа

Співанка

Спілка письменників України (СПУ)

Спондей

Сприймання творів художньої літератури

Станси

Стаття

Стенографія

"Степ" — літературно-науковий, громадсько-культурний альманах

Стереотипне видання

Стилізація

Стилістична фігура

Стиль

Стихомітія

Стопа

Строфа

Строфіка

Строфоїд

Структура літературною твору

Структуралізм у літературознавстві

"Струни. Антологія української поезії. Частина І—II. Берлін, 1922"

Суб'єкт у літературі

Сублімація

Сугестивна лірика

Суміжне, або Парне римування

Сфрагіда

Схема римування

Схематичність літературного твору

Сходинки (Східці), або Драбинка

Сцена

Сценарій

Сюжет

Сюрреалізм

"Сяйво" — хрестоматія художніх творів

Табу

Тавтограма

Тавтологія

Тактовик

Талант

Танка, або "Коротка пісня"

"Танк" — літературне угруповання української еміграційної молоді

Тарабарська мова

Творча індивідуальність

Творча уява

Творчий задум

Текст

Текстологія

Телевірш

Тема

Тенденційність у літературі

Теонім

Теорія епічного театру

Теорія єдиною потоку

Теорія літератури

Теорія наслідування, або Мімезис

Теорія трьох стилів

"Терем" — літературно-художній збірник

Термін

Тернарне римування

"Тернопіль" — громадсько-політичний та літературно-мистецький часопис

Терцет

Терцина

Тетралогія

Тетраптих

Тин

Тирада

"Товариш" — літературно-художній, науковий журнал

Тонічна система віршування

Травестія

Трагедія

Трагічне

Традиції і новаторство в літературі

Трактат

Транскрипція

Триметр

Триптих

Трискладовий розмір

Тріолет

Троп

Трохей

Трубадур

Трувер

Туюг

"УЖ" ("Універсальний журнал")

"Украинская жизнь" — щомісячний науково-популярний, суспільно-політичний і літературно-критичний журнал

"Украинский альманах" — перший в Україні альманах

"Украинский вестник" — перший в Україні літературно-науковий і громадсько-політичний щомісячник

"Украинский журнал"

"Украинский сборник" — заснований І.Срезневським

Українська література XX ст., або Новітня українська література

"Українська муза". Поетична антологія од початку до наших днів"

"Українська хата" — літературно-художній, критичний та публіцистичний щомісячний журнал

"Українське слово" — громадсько-культурний двотижневик

Умовчання, або Апосіопеза

Уособлення, або Прозопопея

Уподібнення

Упорядкування

Усічена рима

Усмішка

Утопія

"Утренняя звезда" — один із перших українських альманахів

Фабула

Факсимільне видання

Феєрія

Фейлетон

Феміністична критика

Фігурний вірш

"Філософія життя" — філософський напрям

Філософія і література

"Філософія серця" — основний традиційний напрям української філософії

Філософська лірика

Флуксус

Фоліант

Фольклоризм

Фольклорне віршування

Фонема

Фоніка

Фонологія

Формалізм

Формальний метод у літературознавстві

Фрашка

Футуризм

Ф'юдживісти

Хамса, або П'ятерниця

Харківська школа романтиків

"Харьковский демокрит" — перший в Україні журнал сатири та гумору

"Хата" — український літературний альманах

"Хвиля за хвилею" — літературно-художній альманах

Хіазм

Хоку, або Хамку

Холостий віршовий рядок

Хор

Хорей, або Трохей

Хоріямб

Хрестоматія

Хроніка

Хронограф

Хронологія

Хронотоп

Художнє мислення

Художні засоби (зображально-виражальні)

Художній метод

Художній переклад

Художній світ

Художня асоціація

Художня деталь

Художня правда

Цезура

Цензура

Центон

Цикл

Циклічний епос

Цитата

Цілісність літературного твору

Частівка

Чернігівські Атени

"Черниговский листок" — щотижнева літературно-громадська газета

"Четьї-Мінеї"

Чумацькі пісні

Шаїрі

Шарада

Шарж

Шванк

Шестивірш

Шифр

Шістдесятники

Шкільна драма

"Шлях" — місячник літератури

"Шляхи мистецтва" — літературний журнал

Шпільман

"Штрихова стилістика"

Шумка, або Чабарашка

Щедрівки

Щоденник

"Ювілей 30-літньої діяльності Михайла Павлика (1874-1904)"

"Южно-русский сборник" — український альманах

Ява

Якісне віршування

Ямб


[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P][C][T][У][Ф][X][Ц][Ч][Ш][Щ][Ю][Я][Всі]